O subcategorie a fondurilor europene este monitorizarea proiectelor. Monitorizare

Etapa de monitorizare începe în momentul în care este semnat contractul de finanțare, iar finalul etapei de monitorizare este reprezentat de expirarea perioadei de sustenabiliate. Pe toată durata acestui proces, beneficiarul va colabora cu un ofițer de proiect nominalizat sau organism intermediar (OIR/OI). Ce reprezintă acest organism intermediar sau OI? Practic, este organismul privat sau public aflat în autoritatea unei autorități de tip manangement, care monitorizează acțiunile realizate de Beneficiari. Ce sarcini va îndeplini acest organism, în contextul procesului de monitorizare? Practic, OI va realiza diverse verificări administrative, verificari la fața locului sau monitorizari ex-post. Pe scurt, se va asigura că datele Rapoartelor Tehnice transmise de Beneficiari sunt reale, dacă există un progres fizic al proiectului sau dacă indicatorii post-implementare sunt îndepliniți.

Care sunt etapele procesului de monitorizare? În această etapă, Beneficiarul va transmite către OIR responsabil diverse Rapoarte de monitorizare. Ce reprezintă acestea? Conform Manualului Beneficiarului, „rapoartele tehnice, denumite și rapoarte de progres, sunt întocmite de Beneficiari și transmise către OIR/OI responsabil, cu o frecvență de maximum trei luni, prin care se prezintă progresul implementării proiectului”. Aceste rapoarte trebuie să conțină stadiul implementării proiectului și acțiunile realizate în contextul proiectului.

Următoarea etapă realizată în contextul monitorizării este reprezentată de vizite administrative. Aceste vizite au ca scop verificarea progresului fizic al proiectului și acuratețea cu care sunt transmise datele în Rapoartele tehnice. Totodată, vizitele administrative își propun să mențină și comunicarea cu beneficiarul/partenerii. Vizitele de monitorizare se împart în două categorii: vizite realizate în perioada de implementare (aceste vizite pot fi anunțate sau neanunțate) și vizite de monitorizare pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor/indicatorilor (acestea fiind anunțate în prealabil).

Ultima etapă în ceea ce privește monitorizarea este monitorizarea sustenabilității proiectului. Ce reprezintă aceasta? Organismul responsabil se asigură, prin intermediul acestei ultime etape, că proiectul „își menține rezultatele, indicatorii de rezultat și respectă egalitatea de șanse și nediscriminarea”. Totodată, prin această etapă se verifică măsura în care proiectul implementat prin intermediul POCU valorifică rezultatele obținute după încetarea finanțării.

Pentru mai multe informații vă recomandăm să consultați site-ul Manualul Beneficiarului.

Solicită ofertă